Dasar Keselamatan

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk perisian enkripsi digunakan bagi melindungi data yang dihantar dan standard sekuriti yang dipatuhi digunakan bagi menghindari akses tanpa kebenaran.

Sekuriti Penyimpanan

Semua penyimpanan dan penghantaran elektronik data peribadi adalah Selamat dan disimpan menggunakan teknologi sekuriti yang bersesuaian.